Polsko-czeskie warsztaty edukacyjne z Naturą 2000

W dniu 24 maja 2018 roku w Działoszynie odbyły się polsko-czeskie warsztaty edukacyjne związane z obszarami Natura 2000. Uczestniczyli w nich uczniowie ze szkół w Działoszynie i czeskiej iejscowości Višňová. Spotkanie było okazją do wspólnej integracji uczniów a jego celem była prezentacja bszarów Natura 2000.
Uczestnicy warsztatów wspólnie poznali walory chronionych obszarów, odpowiadali na pytania w konkursach, zaplanowali z wykorzystaniem map wycieczkę do obszaru Natura 2000, zaprezentowali pomysł na plakat gatunku chronionego a także wykonywali zielniki. Następnie zorganizowano wycieczkę do rezerwatu przyrody „Grądy koło Posady”, gdzie przedstawiciel Nadleśnictwa Pieńsk opowiedział o cennych walorach obszaru Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej.