ZAPRASZAMY do poznania obszarów Natura 2000 na pograniczu polsko-czeskim!

slide2

Celem projektu jest integracja mieszkańców oraz współpraca administracji i obywateli na obszarze działania Euroregionu Nysa. Na obszarach tych występują cenne okazy fauny i flory, które dzięki realizacji projektu i wydaniu materiałów promocyjno-informacyjnych zostały przybliżone uczestnikom projektu.

W ramach projektu zrealizowano działania na rzecz promocji turystycznej obszarów chronionych Natura 2000 w tym: warsztaty edukacyjne, wyznaczenie transgranicznego szlaku turystycznego, folder, mapę, pocztówki i kalendarz turystyczny, filmy informacyjne, nasadzenia drzew, wystawę informacyjną, prace zabezpieczające w obszarach Nowa Puszcza i Mokradła Jablonné oraz promocję projektu.

Podsumowaniem projektu był rajd rowerowy po szlaku turystycznym Natura 2000 z Višňové do Działoszyna i z powrotem.

stopka