Polsko-český vzdělávací workshop s Naturou 2000

Dne 24. května 2018 v Działoszynie se konal polsko-český vzdělávací workshop zaměřený na otázky spojené s lokalitami Natura 2000. Zúčastnili se ho žáci základních škol z polské obce Działoszyn a české Višňové.

Setkání bylo příležitostí k integraci dětí a cílem společného workshopu byla prezentace lokalit sítě Natura 2000. Účastníci workshopu se společně seznámili s hodnotou chráněných lokalit, hledali odpovědi na soutěžní otázky, společně pomocí map naplánovali výlet do vybrané lokality Natura 2000, prezentovali své návrhy plakátů představujícího chráněný druh a vyrobili herbáře. V další části se účastnici vydali na výlet do přírodní rezervace „Grądy u Posady”, kde zástupce Lesní Správy Pieńsk popsal hodnoty lokality Natura 2000 „Soutěska údolí Lužické Nisy“.