W niedzielę 9 września 2018 odbył się w ramach projektu polsko-czeski rajd rowerowy. Jego uczestnicy pokonali trasę nowo wykonanego (czerwonego) szlaku turystycznego łączącego Działoszyn z miejscowością Visnova w Czechach.
Rajd był okazją do wspólnych rozmów oraz poznania malowniczej trasy polsko-czeskiego pogranicza w tym zaznajomienia się z tematyką obszarów chronionych Natura 2000, które zostały przedstawione na tablicach turystycznych znajdujących się przy trasie szlaku.
Podczas rajdu zorganizowano także pokaz jazdy rowerem po przeszkodach oraz warsztaty jak bezpiecznie jeździć rowerem. Wszyscy uczestnicy otrzymali też kolorowe publikacje związane z projektem w tym foldery, mapy i kalendarze.