V neděli 9. září 2018 konal se v rámci přeshraničního projektu polsko-český cyklistický výlet. Účastníci měli možnost se projet po trase nově vytyčené cyklostezky (červené stezky), která spojuje obec Działoszyn v Polsku a vesničku Višňová v České republice. Společný výlet byl také skvělou příležitosti pro setkání se sousedy z druhé strany hranice, pro bližší seznámení se s malebnou krajinou polsko-české příhraniční oblasti, a prohloubení znalosti otázek souvisejících s chráněnými lokalitami sítě Natura 2000, které jsou prezentovány na informačních tabulích umístěných poděl stezky.
Na závěr akce se uskutečnily ukázky jízdy na kole přes překážky a workshop věnovány bezpečné jízdě na kole. Všichni účastníci obdrželi pestré publikace související s projektem včetně prospektu, mapy a kalendáře.