ZVEME VÁS k seznámení se s lokalitami Natura 2000 v polsko-českém pohraničí

slide2

Cílem projektu je integrace obyvatel a spolupráce samospráv a obyvatel v podporované oblasti v Euroregionu Nisa. V tomto regionu v chráněných lokalitách vyskytují se cenné druhy rostlin a živočichů, a díky realizaci projektu a publikaci informačních a reklamních materiálů účastnici projektu získali informace o těchto druzích.

V rámci projektu byly realizovány aktivity zaměřené na podporu turistické propagace chráněných lokalit Natura 2000 včetně: vzdělávacích workshopů, vyznačení přeshraniční turistické stezky, publikaci turistického prospektu, mapy, pohlednic a nástěnného kalendáře, natočení video příspěvků, vysazování sazenic stromů, informační výstavy věnované lokalitám sítě Natura 2000, údržbářských prací na území lokalit Nový Prales a Mokřady Jablonné a ostatních propagačních aktivit projektu.

Závěrečnou aktivitou projektu byl společný cyklistický výlet podél přeshraniční turistické stezky Natura 2000 z obci Višňová do Działoszyna a zpátky.

stopka